Om Mälarbygg

Vi utför små som stora entreprenader med stam- och badrumsrenoveringar som specialitet. Vi har alltid som mål att leverera kostnadseffektiva och trygga resultat till våra kunder. Vår erfarenhet och kunskap tillåter oss att alltid kunna erbjuda högkvalitativa produkter.

Om Mälarbygg

Vi är ett byggföretag som utför små som stora entreprenader med stam- och badrumsrenoveringar som specialitet. Vi har som mål att alltid hålla hög kvalitet under byggprocessen samt ha en nära och bra relation med våra kunder.

Vi bygger för framtiden

En del av vår verksamhet är byggnadsvård, där vi har renoverat en hel del äldre hus från bla 1700- talet och framåt. Vi anser att det är viktigt att kunna bygga nytt från grunden, men att det är minst lika viktigt att ta till vara på gårdagens byggnader och föra in dem i framtiden!